JÄMFÖR INTE ÄPPLEN OCH PÄRON

Idag är det inte ovanligt att man läser uppgifter om LED som ska ge 130-150 lumen per Watt och som ska ha en livslängd på 50-100 000 timmar. Problemet är att dessa siffror baserar sig på resultat som är gjorda i laboratoriemiljö under endast en bråkdel av en sekund och inte på den aktuella LED- armaturen under verkliga förhållanden.

I verkligheten påverkas ljusmängden negativt när dioderna placeras i färdiga armaturer på grund av faktorer som ökad värme och förluster i linser, reflektorer och drivdon. Grovt räknat så är förlusten minst 10-15 % i varje del och kvar blir endast cirka 60-65 % av databladets värden.

Även livslängden påverkas av värme, och en livslängd på 50 000 timmar kan snabbt bli 1000 timmar på grund av dålig konstruktion av armaturen eller felaktig användning. Livslängden brukar numera anges efter hur mycket ljusbortfall vi accepterar. För belysningsändamål accepteras ett ljusbortfall på max 30 %. Tiden mäts i timmar så länge minst 70 % av ljuset är kvar (L70), för markeringsljus är siffran 50 % (L50).

SORTERING/BINNING

Vid tillverkning av LED uppstår en naturlig och okontrollerbar variation när det gäller färgtemperatur, ljusmängd och effektförbrukning. Efter tillverkningen sorteras dioderna i flera steg för att det ska vara möjligt att köpa dioder med likvärdig ljusstyrka och färgtemperatur.

HOS OSS KAN DU KÄNNA DIG TRYGG

Vi handplockar våra dioder från marknadsledande tillverkare för att egenskaperna ska passa till just våra armaturer. Vi betalar gärna lite mer för att kunna erbjuda produkter med en betydligt mindre variation i färgtemperatur och färgton än vad som är standard för marknaden. Om inget annat anges så skiljer det normalt inte mer än 200 Kelvin (standard 800K) i färgtemperatur på till exempel varmvita dioder som anges till 3000K. På så sätt kan vi säkerställa att produkter från ett och samma tillverkningstillfälle har samma egenskaper och lyser på samma sätt. Det är även stor chans att avvikelsen inte är märkbar mellan olika tillverkningar eller produkter. Ett gott råd är att provbelysa, gärna på plats hos kunden, för att vara helt säker.

HUR KAN JAG VARA SÄKER PÅ ATT JAG INTE JÄMFÖR ÄPPLEN OCH PÄRON?

Ett bra sätt är att alltid fråga tillverkaren om livstidsangivelser, lumenvärden och effektförbrukning är uppmätta på den kompletta armaturen vid normala driftförhållanden och omgivningstemperatur samt hur stor variation i färgtemperatur man tillåter så att du jämför äpplen med äpplen.

Vi anger alltid ljusmängden i lumen, livslängden i timmar relaterad till max ljusbortfall och effekten i Watt mätt på armaturen vid normala driftförhållanden.