Vadsbo

Vadsbo Transformatorer

Företaget utvecklade i början av 1990-talet en egen transformatorkonstruktionsom kompletterades med en serie skyddstransformatorer som patenterades. Verksamheten har därefter successivt och systematiskt utvidgats till att omfatta 
ett brett program av strömförsörjnings- och strömregleringsprodukter. 
Vadsbo har upprättat långsiktiga leverantörsförbindelser med ett flertal framstående tillverkare inom sitt verksamhetsområde. Genom nätverket av leverantörer förfogar Vadsbo över ett exklusivt urval av tillverkare inom respektive tekniksegment.

Verksamhet

Vadsbo utvecklar, tillverkar och säljer produkter för kraftförsörjning, strömförsörjning och strömreglering kännetecknade av:

 • hög verkningsgrad 
 • hög omvandlingskvalitet (säkerhet, stabilitet etc)
 • minimala störningseffekter (EMC, miljö)
 • goda regleringsegenskaper (linje, last, styrning, dimring etc)
 • bra gränssnitt mot annan teknik vad avser anslutningar, 
  montering, reglering etc 
 
 
Vadsbo Innovation ab
Framtagningen av nya ljuskällor som ljusdioder och den snabba utvecklingen inom belysningsstyrning kräver specialistkompetens, resurser och närkontrakt med forskningen på området för utveckling av nya konkurrenskraftiga produkter. 
Under 2009 startades Vadsbo Innovation som ett systerföretag till Vadsbo Transformatorer med uppgift att utveckla ny teknik för framtidens ljuskällor.
Produkter
12 36 72
 • Ej i lager
  4-5 dagar
  399,00
  4-5 dagar
 • Ej i lager
  4-5 dagar
  399,00
  4-5 dagar
 • Ej i lager
  4-5 dagar
  470,00
  4-5 dagar
 • Ej i lager
  4-5 dagar
  995,00
  4-5 dagar
 • Ej i lager
  4-5 dagar
  995,00
  4-5 dagar
 • I lager
  1-3 dagar
  1 199,00
  I lager
 • Ej i lager
  1 dag vid order innan 16.00
  925,00
  1 dag vid order innan 16.00
 • I lager
  1-3 dagar
  559,00
  I lager
 • I lager
  1-3 dagar
  392,00
  I lager
 • I lager
  1-3 dagar
  565,00
  I lager
 • I lager
  1-3 dagar
  725,00
  I lager
 • I lager
  1-3 dagar
  699,00
  I lager
 • I lager
  1-3 dagar
  475,00
  I lager