ParagrafKöpvillkor

Innehållsförteckning

Företaget
Priser
Betalning
Leveranssätt
Leveranstider
Retur & Garanti
Elsäkerhet
Tivst
Force Majeure

 

Företaget

Elot.se ägs och drivs av Elot AB.
Elot har sedan starten representerat välkända varumärken från seriösa leverantörer. Vårt åtagande för våra kunder är att alltid ta ansvar för våra rekomendationer. Som kund skall man vara nöjd och trygg.

Priser

Samtliga priser är angivna i Svenska Kronor (SEK). Om inget annat anges är priset per meter eller styck. Under kategoriträdet kan du välja att visa med eller utan moms. Vi reserverar oss för eventuella skriv och/eller inläsingsfel.

Betalning

Elot arbetar för din säkerhet bara med säkra och etablerade betallösning.

Kortbetalning
Betalning kan ske via bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa och MasterCard. Du uppger ditt kortnummer vid köpet och beloppet reserveras direkt. Alla transaktioner är krypterade med 128 bitar enligt marknadens högsta säkerhetsstandard. Din bank kan kräva extra säkerhet som lösenord eller dosa.


Betalning med Klarna Checkout

Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas! Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren").
I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området.
För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter
Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Användning, PIN-kod
Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.
Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du e-handlar.
Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.

Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning.
Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter
Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
Personnummer
Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
Artikelinformation ? uppgifter avseende de köp du gör
Historisk information ? uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies
Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies.
Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister
Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout.
Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning
Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Klarna Checkout Användarvillkor 1.313 maj, 2013
Har ni fakturafrågor, ring 08-120 120 00.

 

Leveranssätt

Schenker DB Privpak

Varorna hämtas på Schenker DB utlämningsställe nära dig. Fraktfritt vid order över 999kr inklusive moms (Gäller ej sk. Hemleverans).

Schenker Parcel

Utkörning till företagsadress dagtid. Fraktfritt vid order över 5.000 kr inkl. moms.

Schenker Hemleverans

Varorna levereras hem till din dörr.

Skrymmande

Vid skrymmande sändningar kan endast hemleverans ske. Extra fraktkostnader kan tillkomma. Detta meddelas givetvis i förekommande fall alltid innan sändning.

Ej uthämtade varor

Leveranser som ej hämtats ut debiteras med en administrativ avgift om 250 kr inklusive moms.

Leveranstider

En leverans tar normalt 2-3 arbetsdagar om varorna finns på lager. Vänligen avvakta den här tiden innan du efterlyser din sändning.

Elot säljer tusentals produkter och ibland finns inte en vara på lager. Alla leveranstider är uppskattade. Elot ersätter inte leveransförseningar som beror på orsaker utanför vår kontroll. 

När din sändning är klar att skickas får du ett e-postmeddelande. Därifrån kan du spåra ditt paket.

Retur & Garanti

Vänligen läs igenom denna information innan du skickar tillbaka några varor.

Ångerrätt/öppet köp

Ångerrätt/öppet köp gäller 14 dagar från att du mottagit din beställning eller en betydande del av den. Köparen står för returportot. Ångerrätten gäller endast privatpersoner. Företag betalar en returavgift, normalt 20% av ordervärdet.

Varans skick & begränsningar

Varan ska vara oanvänd och i obruten originalförpackning. Specialtillverkade/Specialbeställda produkter, ljuskällor samt alla typer av kapade längder (kabel, ljusslang etc) har ingen returrätt.

Det åligger kunden att kontrollera att han/hon mottagit rätt produkter. Elot tar inte emot använda varor även om felet berott på felaktigt information på hemsidan eller fel i packningen.

Vi garanterar inte kombabilitet med produkter som du inhandlat från annan leverantör. Vi kan alltså inte lämna returrätt på använda produkter p.g.a. att de inte är kompatibla med produkter som inte inhandlats av oss.

Om inte alla förutsättningar ovan uppfylls godkänns ej din retur och varan returneras tillbaka till dig samtidigt som du debiteras för fraktkostnaden.

Garanti

Elot lämnar två års konsumentgaranti. Om en vara är trasig ersätts den med en likadan eller likvärdig.

Så skickar du tillbaka varan

Anmäl alltid din retur på "Mina sidor" INNAN du skickar några varor. Vi kontaktar dig snarast med instruktioner.

1. Logga in
2. Klicka på "Mina sidor" i huvudmenyn
3. Klicka på "skapa retur" efter aktuell order.

Bifoga gärna följesedeln i returpaketet, var annars noga med att ange ordernummer.

Skicka ALLTID returen med Postens Företagspaket eller liknande. Elot personal har ingen möjlighet att åka till olika ombud och hämta returer. Försäkra dig därför om att varorna kommer levereras till Elot. Du ansvarar för varorna tills de mottagits av Elots personal.

Återbetalning

När vi har mottagit och godkänt returen enligt ovan återbetalas hela varans värde exklusive frakten. Summan återbetalas genom Klarna AB till samma kort/konto som används vid betalning.

I vissa fall måste den returnerade varan skickas till tillverkaren för kontroll. Då kan återbetalningen ta upp till 30 dagar.

Om en retur är trasig sker ingen återbetalning. Likaså gäller om en garanti-produkt fungerar vid provning. Det senare har vi tvingats införa då felkopplingar ofta är orsak till "trasiga produkter".

Elsäkerhet

Som kund ansvarar du själv för att ta reda på om det krävs en behörig elektriker för att installera en produkt. I de fall Säkerhets- och installationsanvisningar inte medföljer produkten hänvisas till tillverkarens hemsida.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.