ELKO PLUS WL tryckknapp 4k relä 6A

ELKO PLUS WL tryckknapp 4k relä 6A


ELKO PLUS WL tryckknapp 4k relä 6A

Beskrivning

ELKO PLUS WL tryckknapp 4k relä 6A

ELKO PLUS WL Kombienhet relä består av både sändare/mottagare för länkning till andra komponenter i ELKO Wireless systemet. Brytarpanel med 4 knappar där 2 knappar styr inbyggt relä men även är länkbara till annan ELKO WL enhet. Kombienheten har ytterligare 2 kappar som är fritt länkbara till annan ELKO WL enhet. Nolla krävs vid anslutning av kombienheten. Montage i apparatdosa cc 60 eller i förhöjningsram min 25mm.

 

Specifikationer

Dokument

Dokument (0)

Video

Flik5