Elko RS Modularuttag ToolLess Cat6A STP med märkfält Vit